ഈന്തപഴം കഴിച്ചാൽ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ!! 

ഇത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ഇത് അണുബാധകളോട് പോരാടുകയും അലർജിയെ ചികിത്സിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും

 കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ നല്ല ഉറവിടമായതിനാൽ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ വ്യായാമ പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

ബിപി നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാന്‍ ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ്