അടിപൊളി രുചിയിൽ ഗോതമ്പ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം

ചേരുവകൾ : ഗോതമ്പ്- പൊടി വെള്ളം അവൽ

തേങ്ങ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ്- സോഡ നെയ്യ്

ഗോതമ്പ്- പൊടി ചേർക്കാം

വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക

നല്ലപോലെ മാവ് അരച്ച് എടുക്കുക

മാവ് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക

അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം

അടിപൊളി രുചിയുള്ള ഗോതമ്പ് അപ്പം റെഡി