അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മൊരിഞ്ഞ ഗോതമ്പ് ദോശ

Instant Crispy Wheat Dosa Recipe

ചേരുവകൾ : ഗോതമ്പ് പൊടി - 1 Cup റവ - 1/4 Cup തൈര് - 1/2 Cup അരി പൊടി - 2 Tsp എണ്ണ / നെയ്യ് - 2 Tsp വെള്ളം - 1 1/2 Cup ഉപ്പ്